Takahashi Ukiyo-e Collection

Omi no Okane, a strong Woman from Omi Province

Omi no Okane, a strong Woman from Omi Province

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
歌川国芳
作者英名
kuniyoshi
画題
近江之金女
請求記号
200X@3-74
制作年代
19M
版元
川口屋右兵衛
極印
極印
版型
大判錦絵
寸法
37.8×25.5
署名
一勇斎国芳画