Gyosai Collection (Traditional Japanese Cuisine)

机銀器以下寸法事

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

著編者等: 
伝高橋宗長編 
注記: 
(後補外題「懸盤図」)
年代: 
[鎌倉末・南北朝]写
形態: 
1巻
請求記号: 
242X@16
『魚菜文庫目録』: 
947
『魚菜文庫目録』分類: 
有職故実・年中行事・儀式