George S.Bonn Collection of Ukiyo-e in the Meiji period

両面合角力づくし

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
歌川国福
作者英名
Utagawa Kunifuku
画題1
両面合角力づくし
請求記号
201X@524
年代、改印、彫工等
文久2年正月改印 1862
版元
山城屋甚兵衛
版型
竪大判
署名
国福画