George S.Bonn Collection of Ukiyo-e in the Meiji period

English Irrustrated (Far Eastern A,B,C,・・・)

English Irrustrated (Far Eastern A,B,C,・・・)

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
歌川芳虎
作者英名
Utagawa Yoshitora
画題1
〔英語図解(ローマ字イロハ入)〕
請求記号
201X@510-2
版元
万屋孫兵衛
版型
竪大判 3枚
署名
芳虎画