George S.Bonn Collection of Ukiyo-e in the Meiji period

しん板文字絵忠臣蔵

IIIF Drag-n-dropIIIF Manifest

詳細情報

作者
歌川芳盛
作者英名
Utagawa Yoshimori
画題1
しん板文字絵忠臣蔵
請求記号
201X@537
年代、改印、彫工等
慶応2年6月改印 1866
版型
竪大判
署名
芳盛画